Stålakademiet.nu

Stand nr: C-4900

Link

Støberitekniker.nu   Industritekniker.nu   Supportteams

Stålakademiet er godt i gang med et pilotprojekt på Fyn og tager nu fat på at hverve lærlinge til smede- og industriteknikerfagene i Østjylland. Aarhus Tech spiller en central rolle i disse rekrutteringsaktiviteter.

Med midler fra Tuborgfondet har Stålakademiet ambitiøse planer om at hæve det nuværende antal af uddannelsesaftaler på omkring 1700 om året til 3000 inden udgangen af 2025. Aftalerne skal indgås inden for de seks fag, Stålakademiet repræsenterer: Industritekniker, værktøjsmager, støberitekniker, smed, skibsmontør og automatiktekniker.

I år har Stålakademiet lagt ud med ”pilotprojekt Fyn”, hvor der blandt andet er blevet afviklet arrangementer sammen med Syddansk Erhvervsskole i Odense og Svendborg Erhvervsskole.

”Vi har haft lærlingeevents hos medlemsvirksomhederne Jeros og Eldan, hvor i alt 240 udskolingselever og deres forældre mødte op. Det er sådanne arrangementer, vi skal have mange flere af, og hvor vi kan udbrede kendskabet til vores uddannelsesretninger. Selv om vi ikke har fået afsluttet pilotprojektet endnu, synes vi forløbet har været meget vellykket,” fortæller Henning Dam, der er daglig leder af Stålakademiet med adresse i Hedensted.

Paraplyorganisationen har også deltaget med stand under DM i Skills i Fredericia i februar.

”Rækken af tiltag har positiv effekt. Antallet af unge, der søger ind på de seks uddannelseslinjer, vi repræsenterer, er stigende, så vi skal ud og have fat på de unge og ikke mindst deres forældre. Der venter et stort oplysningsarbejde forude,” siger Henning Dam.

Stålakademiet arbejder også på at hverve nye medlemsvirksomheder til de forskellige supportteams – både på Fyn, i Østjylland og senere også i resten af landet.

MERE FART I REKRUTTERINGEN

Sideløbende med pilotprojektet på Fyn er turen kommet til det østjyske område. Her har Stålakademiet indgået et samarbejde med Aarhus Tech, hvor rekrutteringskonsulent Line Holtzmann Jensen har fået rollen som tovholder inden for ”metal og mekanik”.

Hun er meget tilfreds med antallet, der er startet på GF2 ved optaget januar i år, som er det ”lille” optag sammenlignet med det ”store” efter sommerferien. På smedelinjen er der 14 elever, hvoraf de tre er EUX’er. På industriteknikerlinjen er der 15, hvoraf de to er EUX’er. Gennemsnitsalderen ligger på 23 år.

”Vi må bare konstatere, at det er svært at rekruttere elever, fordi kendskabet til for eksempel industriteknikerfaget ikke er så bredt kendt blandt befolkningen. Her er det nemmere med smedefaget, det kender flere,” siger Line Holtzmann Jensen.

Derfor er der fokus på at få synliggjort uddannelserne igen og igen.

”Det handler om, at de unge skal kunne se sig selv som enten industritekniker eller smed. Vi slår meget på, at en smedeuddannelse ikke er en stagnation eller endestation, men at smedearbejdet har mange nuancer, at de kan arbejde med højteknologisk udstyr, komme ud at rejse under uddannelsen eller med svendebrevet i hånden og tilmed videreuddanne sig. Industriteknikerne har samme muligheder, og uddannelsen handler i høj grad om avancerede maskiner, programmering og automation,” forklarer hun.

TRAVLHED MED ARRANGEMENTER

Blandt striben af arrangementer i år kan nævnes åbenthus på Aarhus Tech 13. maj. Som noget relativt nyt er det er ligeledes muligt for interesserede at booke rundvisning på skolens tre EUD-afdelinger(deltagerne bliver samlet i mindre grupper). Både i april og maj bliver der arrangeret besøg i 3.g på Aarhus Gymnasium, hvor rollemodeller fra EUD holder oplæg om erhvervsuddannelserne for afgangseleverne på HTX, STX og HF.

9.-10. oktober bliver der afviklet en større rekrutteringsevent med bus, hvor de nye GF1-elever skal besøge tre metalvirksomheder i Østjylland. Endelig er der lokal Skills-messe i november. Derudover bliver der på Aarhus Tech afholdt supportteammøder for medlemsvirksomheder 2. maj.

”Arbejdet med at synliggøre uddannelserne foregår på flere platforme, og vi kan se, at flere unge kvinder netop er blevet inspireret til at vælge smedeuddannelsen via skills. Og de unge kvinder er der stor efterspørgsel på ude hos virksomhederne, fordi de har nogle andre styrker end mændene,” påpeger Line Holtzmann Jensen.

Generelt er der stor efterspørgsel på lærlinge i hele Østjylland.

”Hvor vores elever før typisk selv skulle finde en læreplads, møder virksomhederne nu op til åbent hus og på forskellige uddannelsesmesser for at vise, hvem de er, og hvad de kan tilbyde,” siger hun.

Trivsel er blevet et nøgleord for både arbejdspladser og lærlinge.

”Trivsel betyder meget for vores elever, de vil behandles ordentligt på deres arbejdsplads. Så vi opfordrer eleverne til at hylde trivslen, den gode mester og de spændende opgaver, når de via DEGs årlige event kan kåre årets læreplads,”siger Line Holtzmann Jensen. (DEG står for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier.)

Mulighederne for at synliggøre de positive fortællinger er mange og kan også bruges i rekrutteringsøjemed.

”Vi skal have flere unge – både dem under og dem over 18 år – til at se nuancerne i og fordelene ved at tage en erhvervsuddannelse, og det kan vi hjælpe dem med,” fastslår hun.

Line Holtzmann Jensen står i spidsen for ”hvervekampagnen” på Aarhus Tech, hvor der skal rekrutteres flere til smede- og industriteknikerlinjerne.

Aarhus Tech bliver i år centrum for en masse rekrutteringsaktivitet, som især skal tiltrække elever til de to uddannelser: smed og industritekniker.