Tebis Scandinavia AB

Stand nr: C-5107

Link

Tebis 4.1 erbjuder automatisering, användarvänlighetoch praktisk implementering
Tebis presenteradede viktigaste nyheterna inom CAD och CAM på EMO-mässan i Milan, Italien.

Tebis 4.1 är ett komplett CAD/CAM-system som är konstruerat för automatiserad tillverkning av bl a maskinkomponenter, form- och pressverktyg. Det möjliggör för CAD/CAM-användarna att utföra uppgifter inom konstruktion, tillverkningsberedning och NC-programmering i ett och samma system med en hög grad av automatisering. Tebis presenterade de viktigaste nyheterna inom CAD och CAM på EMO-mässan i Milan och nu kan de ses på VTM Summit.
Företaget går konsekvent framåt med högre grad av automatisering, användarvänlighet och praktisk implementering. Tebis har tydligt visat de många fördelarna med regelbaserade procedurer genom att utnyttja sin beprövade interna expertis med både CAD- och CAM-applikationer. Framför allt kommer tillverkande företag som ofta importerar komplett CAD-data till sina CAM-system att dra enorm nytta av de metoder och förbättringar som är integrerade i senaste versionen av Tebis.

Book your stand

Information about your Company

Contact information

About the stand