“Made in metal”

Metalindustrien er en fantastisk branche – faktiske findes der ikke ét produkt i denne verden, som ikke har været i kontakt med metal.
I et tema-område på VTM Summit viser vi eksempler på, at der er metal involveret i stort set alt, hvad vi omgiver os med.

F.eks. flyindustri og aerospace, bilindustri, offshore og vindindustri, marine, landbrugsmaskiner, medicinalindustri, specialmaskiner og maskinbygning.

Men også i vores helt almindelige hverdag er vi omgivet af ting, hvor metal er nødvendig til produktionen af disse.