Stigning i industriproduktionen

10-10-2022

Omtale af PMI bragt 7. oktober 2022 teknovation.dk

Industriens samlede produktionsindeks steg 2,6 procent fra juli til august, viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Produktionen kan svinge en del på månedsbasis, men set over perioden juni til august er produktionen steget 2,1 procent i forhold til de foregående tre måneder.

På trods af den globale usikkerhed som følge af Ruslands invasion af Ukraine, samt de stigende råvarepriser og forsyningsvanskeligheder øges industriens produktion og omsætning fortsat i august måned.

Netop industriproduktionen og omsætningen er de første pejlemærke for udviklingen i dansk økonomi, som er baseret på indberetninger om virksomhedernes faktiske aktiviteter. Og alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving og prisudvikling.

I forhold til august 2021 er produktionsindekset steget med hele 16,3 procent i ikke-sæsonkorrigerede tal.

Det er tydeligt, at der skete et kraftigt dyk i starten af 2020 ved udbruddet af Covid-19 og efterfølgende nedlukninger, begrænsning af lagre med videre. Derefter steg den støt frem til slutningen af 2021, hvorefter der skete endnu et kraftigt fald, der i et stort omfang kan henføres til logistikproblemer og deraf forsynings-usikkerhed.

Således er industriens produktion og omsætning steget kraftigt i 2022. På trods af stigende priser har industrien formået at sælge relativt mere – en omsætning, der ikke er fra salg af lagervarer, da produktionen er fulgt med op.

Industriens samlede omsætning steg med 2,9 procent fra juli til august og lå i perioden juni til august 2,9 procent over omsætningen i de foregående tre måneder. Omsætningen steg 2,1 procent på eksportmarkedet og 4,3 procent på hjemmemarkedet i august. Omsætningen indgår sammen med virksomhedernes lagerforskydninger i beregningen af produktionen. Alle tal for omsætning er målt i løbende priser og korrigeret for normale sæsonudsving.